WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Menu Języki

Trwa rekrutacja na Seminarium Doktoranckie w WSPiA

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa to pierwsza Uczelnia w regionie, która uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne. W roku akademickim 2021/2022 rusza IX edycja Seminarium Doktoranckiego przygotowującego do napisania rozprawy doktorskiej. Rekrutacja potrwa do 30 listopada 2021 r.

Rekrutacja słuchaczy

Rekrutacja na Seminarium Doktoranckie w WSPiA ma charakter konkursowy. Celem postępowania jest ocena predyspozycji i przygotowania Kandydata do uczestnictwa w Seminarium, a następnie podjęcia pracy nad rozprawą doktorską.

Kandydaci, składając podanie, określają obszar tematyczny rozprawy doktorskiej odpowiadający ich zainteresowaniom naukowym. Do podania należy dołączyć: kopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich, życiorys uwzględniający przebieg pracy zawodowej oraz ewentualnie pracy naukowej i aktualną fotografię (taką jak do dowodu osobistego).

Do podania można dołączyć dodatkowe dokumentu m.in. rekomendację promotora pracy magisterskiej lub innego pracownika naukowego, informację zawierającą charakterystykę zainteresowań naukowych oraz przewidywanego projektu naukowo – badawczego oraz wykaz publikacji.

Rozmowy kwalifikacyjne ze wszystkimi Kandydatami, którzy złożą wymagane dokumenty, odbędą się po zakończeniu rekrutacji. Przeprowadzi je Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Rektora WSPiA.

Co bardzo ważne w ramach obowiązującego „programu lojalnościowego” absolwenci WSPiA mają prawo do 30% zniżki w opłacie za uczestnictwo w Seminarium. Program obejmuje osoby, które ukończyły studia I stopnia i II stopnia lub jednolite magisterskie w WSPiA.

Szczegóły dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie Seminarium Doktoranckiego.

Doktorat w WSPiA

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora to efekt decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 28 marca 2011 r. Było to wyraz uznania dla zbudowanej przez uczelnię znakomitej kadry naukowo–dydaktycznej. Składa się ona zarówno z wybitnych profesorów będących krajowymi liderami w swoich dyscyplinach, jak i z wielu młodszych naukowców posiadających stopień doktora habilitowanego.

Od 2011 r. stopień doktora w WSPiA zdobyło już blisko 30 osób, a kolejnych 20 przewodów doktorskich jest na końcowym etapie postępowania i w najbliższym czasie zakończy się obroną. Wśród osób, które obroniły rozprawy doktorskie w WSPiA, są prokuratorzy, policjanci, sędziowie, adwokaci, biegli sądowi oraz wykładowcy WSPiA i wielu innych Polskich Uczelni.

Promotorami obronionych rozpraw byli m.in. prof. Andrzej Zoll, prof. Zygmunt Niewiadomski, prof. Wiesław Skrzydło, prof. Ludwik Żukowski, prof. Robert Sawuła, prof. Zdzisław Gawlik oraz prof. Zbigniew Czarnik. Recenzje opracowywali pracownicy naukowi m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wrocławskiego, Łódzkiego, Śląskiego i UMCS.

Seminarium Doktoranckie

Seminarium przeznaczone jest głównie dla absolwentów kierunku „prawo”, „administracja” i „bezpieczeństwo wewnętrzne”. Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z najnowszymi teoriami i problemami badawczymi wybranej dyscypliny i specjalności naukowej oraz podnoszenie kwalifikacji naukowych uczestników. Seminaria mają również przygotować uczestników m.in. do napisania rozprawy, otwarcia przewodów i obrony prac doktorskich.

Zajęcia w ramach Seminarium odbywają się w formie wspólnych wykładów dla wszystkich roczników. Słuchacze poszczególnych roczników rozwijają swój warsztat naukowy podczas Konwersatoriów oraz w ramach trzech sekcji zajęć specjalizacyjnych z zakresu: Prawa Prywatnego, Publicznego i Karnego (obejmujących one problematykę związaną z tematami prac doktorskich).

Organizowane są także warsztaty, glosatoria i konferencje służące prezentacji i omówieniu tez i koncepcji prac doktorskich. Doktoranci mają możliwość publikowania w czasopismach naukowych WSPiA: Ogólnopolskim Kwartalniku „Administracja, Teoria – Dydaktyka – Praktyka” oraz półroczniku „Rzeszowskie Studia Prawnicze”, a także w innych uczelnianych publikacjach.

Więcej na temat Seminarium Doktoranckiego w WSPiA można znaleźć tutaj!

Partnerzy WSPiA

Certyfikaty

Najważniejsze linki

Dane teleadresowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia uczelni.
Do góry Wersja klasyczna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa © 2022
Realizacja: SOLVEO