WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Menu Języki

Aktualności

Ogólnopolski Zjazd Cywilistów

08.10.2004
W dniach 8 – 10 października 2004 roku, w siedzibie Zamiejscowego Wydziału Administracyjno-Prawnego w Rzeszowie WSAiZ w Przemyślu, przy ul. Cegielnianej 14 odbył się Ogólnopolski Zjazd Cywilistów – „Czterdzieści Lat Kodeksu Cywilnego”.

Immatrykulacja studentów I-go roku

04.10.2004
W dniach 1, 2 oraz 3 października 2004 roku odbyła się immatrykulacja studentów I-go roku Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Przemyślu. Tłumnie zgromadzoną młodzież powitał J. M. Rektor WSAiZ Jerzy Posłuszny, a następnie odbyły się spotkania...

Powołanie Karpackiego Centrum Integracji Administracji Transgranicznych

30.09.2004
W dniu 30 września 2004 roku w siedzibie Zamiejscowego Wydziału Administracyjno-Prawnego w Rzeszowie zostały podpisane listy intencyjne w sprawie przystąpienia do programu TEMPUS PHARE II - Joint European Project oraz powołania ...

Wykład Prezesa NBP prof. Leszka Balcerowicza

20.09.2004
Informujemy, że w dniu 20.09.2004 o godzinie 8.30 w budynku WSAiZ - Zamiejscowego Wydziału Administracyjno-Prawnego w Rzeszowie przy ul. Cegielnianej 14 odbył się wykład Prezesa Narodowego Banku Polskiego prof. Leszka Balcerowicza na temat: "Sukcesy...

WSAiZ otrzymało z MENiS środki finansowe na pomoc materialną dla studentów

08.09.2004
Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu informuje, iż zgodnie z decyzją MENiS została przyznana Uczelni na rok 2004 dodatkowa dotacja na pomoc materialną dla studentów studiów dziennych i zaocznych w wysokości 3 421,7 tys. zł.

Wszyscy zdali!

24.08.2004
Nasi studenci, którzy zdawali egzamin ESOL Pitman Qualifications w lipcu bieżącego roku otrzymali już swoje certyfikaty z Londynu.

Stypendia socjalne z funduszy Unii Europejskiej

18.08.2004
Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu informuje, że w sprawach związanych z przyznawaniem stypendium socjalnego z funduszy Unii Europejskiej należy kontaktować się ze Starostwem Powiatowym właściwym dla miejsca zamieszkania studenta.

Konkurs na profesjonalnie sporządzone CV i list motywacyjny rozstrzygnięty!

03.08.2004
W związku z ogłoszonym przez Biuro Karier WSAiZ konkursem, komisja konkursowa przyznała I nagrodę i wyróżnienie (multimedialny kurs języka angielskiego oraz tłumacz komputerowy) panu Radosławowi Szusterowi, absolwentowi WSAiZ. Zwycięzcy gratulujemy!

Nabór na SUM

02.08.2004
Rozpoczął się nabór na Studia Uzupełniające Magisterskie prowadzone przez Zamiejscowy Wydział Administracyjno-Prawny w Rzeszowie oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie we współpracy z Wyższą Szkołą Administracji i Zarządzania w Przemyślu.

Pierwszy egzamin City & Guilds Pitman Qualifications

09.07.2004
W siedzibie Zamiejscowego Wydziału Administracyjno-Prawnego w Rzeszowie odbył się pierwszy egzamin z języka angielskiego City and Guilds Pitman Qualifications.

Partnerzy WSPiA

Certyfikaty

Najważniejsze linki

Dane teleadresowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia uczelni.
Do góry Wersja klasyczna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa © 2020
Realizacja: SOLVEO