WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Menu Języki

Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych

 

mgr Marek Rogalski
Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych

Do zadań Pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych należy w szczególności:

 1. opiniowanie indywidualnych przypadków osób niepełnosprawnych, ułatwiających odbywanie studiów,
 2. opiniowanie wniosków kierowanych do organów Uczelni dot. osób niepełnosprawnych.
 3. udzielanie informacji studentom niepełnosprawnym o dostępnych funduszach pomocy materialnej i innych rozwiązaniach ułatwiających wyrównywanie szans na pełne korzystanie ze swoich praw,
 4. podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia studentom niepełnosprawnych pełnego korzystania z instytucji określonych w Regulaminie studiów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej,
 5. udzielanie wsparcia studentom niepełnosprawnym w zakresie uzyskania specjalistycznych konsultacji medycznych,
 6. udzielanie studentom niepełnosprawnych niezbędnych informacji dotyczących możliwości uzyskania wsparcia materialnego — dostępnego w formie stypendium specjalnego, nieodpłatnego użyczenie sprzętu oraz możliwość nieodpłatnego korzystania ze specjalnych urządzeń dla osób niepełnosprawnych (np. dla osób z niepełnosprawnością manualną, wzrokową lub słuchową),
 7. udzielanie pomocy pracownikom prowadzącym zajęcia dydaktyczne, w których biorą udział studenci niepełnosprawni,
 8. współpraca z Działem Stypendia w zakresie przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów niepełnosprawnych,
 9. współpraca z Koordynatorem programu Erasmus w zakresie ułatwiania studentom niepełnosprawnych odbywania części studiów lub praktyk za granicą,
 10. współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych,
 11. współpraca z lokalnymi i krajowymi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

Partnerzy WSPiA

Certyfikaty

Najważniejsze linki

Dane teleadresowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia uczelni.
Do góry Wersja klasyczna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa © 2022
Realizacja: SOLVEO