WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Menu Języki

Pełnomocnik Rektora ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

 

mgr Teresa Kubas-Hul
Pełnomocnik Rektora ds Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa jest liderem w pozyskiwaniu funduszy na dodatkowe zajęcia dla studentów! Wartość projektów, które do 2020 r. zrealizuje Uczelnia to ponad 4 mln zł.

Jest to najlepszy wynik spośród wszystkich uczelni w regionie. Nasze projekty zostały docenione m.in. za doświadczenie w prowadzeniu nowych form dydaktycznych. Projekty wspierać będą m.in. rozwój kompetencji i umiejętności studentów. Uczelnia otrzyma na ten cel dofinansowanie
z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Cztery główne projekty WSPiA realizowane będą w ramach Programu Rozwoju Kompetencji. Skierowane są do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na wszystkich kierunkach („administracja// zarządzanie”, „prawo” oraz „bezpieczeństwo wewnętrzne”).
Dzięki tym projektom będziemy unowocześniać dydaktykę. Pozwalają one reagować na różne wyzwania współczesności i cyfryzację młodzieży.
Wpisują się w realizowany od dłuższego czasu uczelniany projekt „Nowy Wymiar Studiowania”, który pozwala nam odchodzić od tradycyjnych form dydaktycznych (wykład - ćwiczenia - egzamin) i wprowadzać w ich miejsce nowe bardziej praktyczne, wychodzące naprzeciw zapotrzebowaniu młodzieży. Ograniczamy ilość wykładów na rzecz warsztatów, ćwiczeń i konwersatoriów, wprowadzamy gry i zabawy logiczne, biznesowe
oraz inne nowe formy praktycznego nauczania.

Realizacja projektów dla naszych studentów rozpoczęła się na początku 2017 r. i potrwa do 2020 r. Będzie obejmowała ponad 400 godzin dodatkowych zajęć dla każdego studenta uczestniczącego w projekcie.

Studenci kierunku administracja//zarządzanie skorzystają z dwóch propozycji: „Absolwent WSPiA liderem rynku pracy” oraz „Zostań przedsiębiorcą z WSPiA”. Przygotowaliśmy dla nich np.: symulator biznesowy pozwalający założyć i prowadzić wirtualną firmę, warsztaty dotyczące rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej, zajęcia z marketingu internetowego, wizyty studyjne u pracodawców i w instytucjach wspomagających prowadzenie biznesu oraz spotkania „z ciekawym
człowiekiem”.
Dla studentów prawa w ramach projektu „Absolwent Prawa WSPiA liderem rynku pracy” przewidzieliśmy m.in.: certyfikowane szkolenia językowe TOLES z prawniczego języka angielskiego, ścieżki aplikacyjne - czyli dodatkowe zajęcia z profesji prawniczych (zajęcia z adwokatami, radcami prawnymi, sędziami, prokuratorami) oraz dodatkowe zajęcia praktyczne w Klinice Prawa i symulowane rozprawy sądowe.

Na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne zrealizujmy projekt „Ochrona osób i mienia w Polsce - zostań profesjonalistą - wykwalifikowany Absolwent WSPiA”. Studenci BW będą mogli uczestniczyć m.in.: w certyfikowanych szkoleniach pracownika ochrony osób i mienia, w wizytach studyjnych u pracodawców sektora ochrony osób i mienia oraz praktycznych zajęciach na profesjonalnej strzelnicy.

 

 

Kontakt:

pelnomocnik.ue@wspia.eu

Zobacz szczegółowe informacje o realizowanych przez WSPiA projektach dofinansowanych ze srodków UE.

Partnerzy WSPiA

Certyfikaty

Najważniejsze linki

Dane teleadresowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia uczelni.
Do góry Wersja klasyczna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa © 2020
Realizacja: SOLVEO