WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Menu Języki

Podstawowe informacje o Uczelni

 WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa (dawna nazwa uczelni Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszów–Przemyśl)
- pierwsza niepubliczna uczelnia akademicka w Polsce wschodniej i  na Podkarpaciu.


WSPiA jest najstarszą uczelnią niepubliczną na Podkarpaciu, utworzoną w 1995 r. decyzją Ministra Edukacji Narodowej i wpisaną do rejestru szkół wyższych pod nr 75.

 • Jesteśmy jedyną uczelnią niepubliczną na Podkarpaciu, a nawet w Polsce wschodniej - co więcej, jedną z 5 (na ponad 300) uczelni niepublicznych w Polsce, która posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych. Daje nam to status uczelni akademickiej i tym samym przynależność do elitarnej grupy najlepszych uczelni w Polsce. Jest to najbardziej obiektywnym dowodem najwyższego poziomu naukowego i dydaktycznego naszej Uczelni.
 • Jesteśmy jedną z największych uczelni niepublicznych w Polsce. Kształcimy łącznie ok. 6000 studentów.  
 • Jesteśmy także jedną z najchętniej wybieranych niepublicznych uczelni akademickich w kraju. Pod względem liczby studentów przyjętych na I rok studiów niestacjonarnych drugiego stopnia znaleźliśmy się na 2. miejscu wśród niepublicznych uczelni akademickich w Polsce według rzetelnego, opartego na danych GUS raportu miesięcznika „Perspektywy” – „Niepubliczne Uczelnie Akademickie w Polsce 2014”. Uwzględniając liczbę studentów przyjętych na I rok studiów niestacjonarnych, było to 3. miejsce, zaś w przypadku ogólnej liczby studentów na studiach niestacjonarnych – 4. miejsce. Świadczy to o dużym i niesłabnącym zainteresowaniu młodzieży atrakcyjnymi kierunkami studiów i specjalnościami oferowanymi przez naszą Uczelnię.
 • Jako jedna z nielicznych uczelni niepublicznych w Polsce mamy prawo do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku „administracja” i nadawania tytułu „magistra administracji”.
 • Jako jedna z niewielu uczelni niepublicznych w Polsce mamy również uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku „prawo” i nadawania tytułu „magistra prawa”.
 • Jesteśmy także jedyną uczelnią w regionie prowadzącą studia magisterskie na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”.
 • Jeden z najlepszych wydziałów prawa w Polsce! Jesteśmy najlepszą uczelnią prawniczą na Podkarpaciutrzecią w Polsce. Tak wynika z opublikowanego w 2016 roku przez „Dziennik Gazetę Prawną” „X Rankingu Wydziałów Prawa”.  Po raz czwarty zajęliśmy tak wysokie miejsce, zdobywając ponad 78 punktów i utrzymaliśmy swoją pozycję lidera w kształceniu na kierunku "prawo"! Bardzo dobry wynik zawdzięczamy m.in. bardzo wysokiej ocenie kadry naukowej WSPiA oraz zdawalności absolwentów na wybrane aplikacje. W tych dwóch kategoriach zajęliśmy II miejsce. Bardzo dobre oceny uzyskała także, jakość i siła kształcenia w WSPiA - III miejsce. Liczba uzyskanych punktów pozwoliła nam wyprzedzić też kilka uniwersyteckich wydziałów prawa mających o wiele dłuższą tradycję.
 • Od wielu lat. realizujemy nowatorski w kraju System Kształcenia Praktycznego dla studentów kierunków: „administracja”, "zarządzanie", „bezpieczeństwo wewnętrzne” oraz „prawo”. Jest on ciągle rozwijany i unowocześniany tak, by w jak największym stopniu odpowiadał potrzebom studentów oraz wymogom rynku pracy i pracodawców.
  Kształcenie praktyczne jest realizowane w ramach pięciu ścieżek:

ścieżka pierwsza – pracownie praktyczne i praktyki zawodowe;
ścieżka druga – elementy praktyczne zajęć dydaktycznych;
ścieżka trzecia – seminaria dyplomowe i gromadzenie materiału empirycznego;
ścieżka czwarta – staże zawodowe;
ścieżka piąta – dodatkowe formy działalności naukowej, kulturalnej i społecznej, podczas których studenci będą zdobywać dodatkowe doświadczenie praktyczne.

Taki system pozwala nam na lepsze przygotowanie przyszłych absolwentów do wykonywania pracy zawodowej, gdyż oprócz wiedzy ogólnej i specjalistycznej, daje możliwość uzyskania konkretnych umiejętności praktycznych wysoko cenionych na rynku pracy.

 • Absolwenci kończący studia w WSPiA doskonale radzą sobie na rynku pracy! Z badań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jednoznacznie wynika, że aż 95 procent absolwentów studiów II stopnia naszej Uczelni (kończących naukę w 2014 r.) znalazło zatrudnienie po studiach. Jest to jeden z najlepszych wyników wśród wszystkich uczelni na Podkarpaciu! W przypadku jednolitych studiów magisterskich na kierunku "prawo" jest to ponad 93 procent (pierwsze miejsce), a na studiach I stopnia, po których większość studentów kontynuuje naukę aż 80 procent. Według danych MNiSW blisko 60 procent absolwentów WSPiA uzyskuje pracę zaraz po studiach, a średni czas poszukiwania pracy przez naszych absolwentów wynosi około 2-óch miesięcy po zakończeniu studiów. Statystyczny wskaźnik zagrożenia bezrobociem naszych absolwentów jest najniższy w regionie spośród uczelni kształcących prawników. Z kolei względny wskaźników zarobków jest jedyn z najwyższych (wśród absolwentów jednolitych magisterskich studiów jest on najwyższy) na Podkarpaciu. Wyniki pokazują, że absolwenci prawa w WSPiA w pierwszej pracy zarabiają średnio o 300 zł więcej niż absolwenci tego samego kierunku na innych uczelniach w Rzeszowie. Tak wynika z danych opublikowanych w 2016 r. w Ogólnopolskim Systemie Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwenta.
 • Zajęcia w WSPiA prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra nauczająca. Wśród niej są wybitne autorytety naukowe oraz doświadczeni praktycy, m.in.: prof. zw. dr hab. Andrzej Zoll (m.in.: b. przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, b. prezes Trybunału Konstytucyjnego, b. rzecznik praw obywatelskich, b. przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej), prof. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski (b. minister sprawiedliwości), prof. dr hab. Zdzisław Gawlik (b. sekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa), dr Andrzej Kisielewicz (b. wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego), prof. dr hab. Ludwik Żukowski (sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku, b. prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie). Zapewniają oni studentom wysoki poziom kształcenia. Obecnie zatrudniamy ponad 230 profesorów, doktorów, asystentów i lektorów oraz kilkudziesięciu prokuratorów i sędziów.
 • Posiadamy jeden z najnowocześniejszych i najpiękniejszych kampusów w Polsce! Jest on zlokalizowany w centrum Rzeszowa. Naszym studento zapewniamy znakomite warunki kształcenia w nowoczesnych obiektach (o pow. ok. 21 tys. m2) zlokalizowanych na powierzchni ponad 3 ha w centrum Rzeszowa (budynki: „Collegium Administrativum”, „Collegium Iuridicum”, „Collegium Securitatis”, klub studencki "Zemsta Docenta") oraz w   Przemyślu (3 tys. m2).
 • Naszym studentom zapewniamy zakwaterowanie na okres studiów w Wielomieszkaniowym Domu Studenckim składającym się z 49 mieszkań o pow. 3,7 tys. m2.
 • WSPiA jako Uczelnia Społeczna. Jesteśmy jedną z niewielu uczelni niepublicznych, o charakterze społecznym. Naszym założycielem jest bowiem organizacja społeczna - stowarzyszenie pod nazwą Towarzystwo Studiów Samorządowych i Gospodarczych. Oznacza to, że wszystkie środki finansowe pochodzące z czesnego przeznaczamy na cele statutowe, w tym zwłaszcza na działalność dydaktyczną, rozwój naukowy, bazę lokalową i wspieranie działalności studenckiej. Stąd piękny kampus i znakomite warunki studiowania. Stąd konkurencyjna opłata za studia w porównaniu z innymi uczelniami.

 

Partnerzy WSPiA

Certyfikaty

Najważniejsze linki

Dane teleadresowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia uczelni.
Do góry Wersja klasyczna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa © 2017
Realizacja: SOLVEO