WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Menu Języki

Podstawowe informacje o Uczelni

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
(dawna nazwa uczelni Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszów–Przemyśl)
- pierwsza niepubliczna uczelnia akademicka w Polsce wschodniej i na Podkarpaciu.


WSPiA jest najstarszą uczelnią niepubliczną na Podkarpaciu, utworzoną w 1995 r. decyzją Ministra Edukacji Narodowej i wpisaną do rejestru szkół wyższych pod nr 75.

 • Jesteśmy jedyną uczelnią niepubliczną na Podkarpaciu, a nawet w Polsce wschodniej - co więcej, jedną z 5 (na ponad 300) uczelni niepublicznych w Polsce, która posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych. Daje nam to status uczelni akademickiej i tym samym przynależność do elitarnej grupy najlepszych uczelni w Polsce. Jest to najbardziej obiektywnym dowodem najwyższego poziomu naukowego i dydaktycznego naszej Uczelni.
   
 • Jesteśmy jedną z największych uczelni niepublicznych w Polsce. Kształcimy łącznie ponad 5000 studentów.  
   
 • Jesteśmy także jedną z najchętniej wybieranych niepublicznych uczelni akademickich w kraju. W roku akademickim 2018/2019 studia na I roku rozpoczęło prawie 2 tys. nowych studentów. Jest to ponad 10 procent więcej osób niż w ubiegłym roku. Świadczy to o dużym i rosnącym zainteresowaniu młodzieży atrakcyjnymi kierunkami studiów i specjalnościami oferowanymi przez naszą Uczelnię.
   
 • Jako jedna z nielicznych uczelni niepublicznych w Polsce mamy prawo do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku „administracja” i nadawania tytułu „magistra administracji”.
   
 • Jako jedna z niewielu uczelni niepublicznych w Polsce mamy również uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku „prawo” i nadawania tytułu „magistra prawa”.
   
 • Jesteśmy także pierwszą uczelnią w regionie prowadzącą studia magisterskie na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”.
   
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa to trzecia najlepsza niepubliczna uczelnia w Polsce prowadząca studia na kierunku „prawo”. Tak wynika z najnowszego XII Rankingu Wydziałów Prawa przygotowanego przez Dziennik Gazetę Prawną w 2018 r. WSPiA ustąpiła jedynie dużym warszawskim niepublicznym uczelniom. Warto jednak zaznaczyć, że w dwóch kategoriach: Kadra Naukowa oraz Zdawalność na aplikacje WSPiA została oceniona najwyżej. Co bardzo ważne dzięki przyznanym przez redakcję Dziennika Gazety Prawnej 87,5 punktu WSPiA wyprzedziła 5 uniwersyteckich Wydziałów Prawa: Uniwersytetu Rzeszowskiego, Opolskiego, Szczecińskiego, UKSW i KUL oraz 11 niepublicznych uczelni kształcących prawników. Zdobyte punkty sytuują WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą niemal na równie z Wydziałem Prawa UMCS w Lublinie. Punkty uzyskane przez WSPiA pokazują, że jest to najlepszy kierunek prawniczy na Podkarpaciu. W Rankingu Wydziałów Prawa Dziennika Gazety Prawnej jesteśmy klasyfikowani od 2012 r. Wtedy to mury naszej Uczelni opuścili pierwsi absolwenci „prawa”. Od samego początku zajmujemy miejsce na podium, udowadniając, że kierunek „prawo” w WSPiA jest jednym z najlepszych w kraju i najlepszym na Podkarpaciu.
   
 • Od wielu lat. realizujemy nowatorski w kraju System Kształcenia Praktycznego dla studentów kierunków: „administracja”, „zarządzanie", „bezpieczeństwo wewnętrzne” oraz „prawo”. Jest on ciągle rozwijany i unowocześniany tak, by w jak największym stopniu odpowiadał potrzebom studentów oraz wymogom rynku pracy i pracodawców.
  Kształcenie praktyczne jest realizowane w ramach pięciu ścieżek:• ścieżka pierwsza – pracownie praktyczne i praktyki zawodowe;
 • ścieżka druga – elementy praktyczne zajęć dydaktycznych;
 • ścieżka trzecia – seminaria dyplomowe i gromadzenie materiału empirycznego;
 • ścieżka czwarta – staże zawodowe;
 • ścieżka piąta – dodatkowe formy działalności naukowej, kulturalnej i społecznej, podczas których studenci będą zdobywać dodatkowe doświadczenie praktyczne.

Taki system pozwala nam na lepsze przygotowanie przyszłych absolwentów do wykonywania pracy zawodowej, gdyż oprócz wiedzy ogólnej i specjalistycznej, daje możliwość uzyskania konkretnych umiejętności praktycznych wysoko cenionych na rynku pracy.

 • Absolwenci kończący studia w WSPiA doskonale radzą sobie na rynku pracy! Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego już po raz trzeci przygotowało raport dotyczący Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych. Z opublikowanych w czerwcu 2018 r. danych jednoznacznie wynika, że prawie 96 proc. absolwentów studiów II stopnia w WSPiA znajduje pracę po studiach. W przypadku jednolitych studiów magisterskich jest to 93 proc., a po studiach pierwszego stopnia, po których większość osób kontynuuje naukę jest to blisko 80 proc. Są to jedne z najlepszych wyników wśród dużych uczelni z Podkarpacia!
   
 • Zajęcia w WSPiA prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra nauczająca. Wśród niej są wybitne autorytety naukowe oraz doświadczeni praktycy, m.in.: prof. zw. dr hab. Andrzej Zoll (m.in.: b. przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, b. prezes Trybunału Konstytucyjnego, b. rzecznik praw obywatelskich, b. przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej), prof. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski (b. minister sprawiedliwości), dr Andrzej Kisielewicz (b. wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego), prof. dr hab. Ludwik Żukowski (sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku, b. prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie). Zapewniają oni studentom wysoki poziom kształcenia.  Obecnie zatrudniamy ponad 200 profesorów, doktorów, asystentów i lektorów. Ponad 80% naszej kadry naukowo- dydaktycznej to pracownicy zatrudnieni na tzw. pierwszym etacie, traktujący zatrudnienie w naszej Uczelni jako podstawowe miejsce pracy.
   
 • Posiadamy jeden z najnowocześniejszych i najpiękniejszych kampusów w Polsce! Jest on zlokalizowany w centrum Rzeszowa. Naszym studentom zapewniamy znakomite warunki kształcenia w nowoczesnych obiektach (o pow. ok. 21 tys. m2) zlokalizowanych na powierzchni ponad 3 ha w centrum Rzeszowa (budynki: „Collegium Administrativum”, „Collegium Iuridicum”, „Collegium Securitatis”, klub studencki "Zemsta Docenta") oraz w Przemyślu (3 tys. m2).
   
 • Naszym studentom zapewniamy zakwaterowanie na okres studiów w Wielomieszkaniowym Domu Studenckim składającym się z 43 mieszkań o pow. 3,3 tys. m2.
   
 • WSPiA jako Uczelnia Społeczna. Jesteśmy jedną z niewielu uczelni niepublicznych, o charakterze społecznym. Naszym założycielem jest bowiem organizacja społeczna - stowarzyszenie pod nazwą Towarzystwo Studiów Samorządowych i Gospodarczych. Oznacza to, że wszystkie środki finansowe pochodzące z czesnego przeznaczamy na cele statutowe, w tym zwłaszcza na działalność dydaktyczną, rozwój naukowy, bazę lokalową i wspieranie działalności studenckiej. Stąd piękny kampus i znakomite warunki studiowania. Stąd konkurencyjna opłata za studia w porównaniu z innymi uczelniami.

 

Partnerzy WSPiA

Certyfikaty

Najważniejsze linki

Dane teleadresowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia uczelni.
Do góry Wersja klasyczna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa © 2020
Realizacja: SOLVEO