WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Menu Języki

Erasmus Policy Statement (PL)

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa jest najstarszą uczelnią niepubliczną  we wschodniej Polsce. Została utworzona w 1995 r. Decyzją Ministra Edukacji Narodowej. WSPiA jest jedną z niewielu niepublicznych uczelni wyższych w Polsce, która ma prawo nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych. Daje nam to status uczelni akademickiej i tym samym przynależność do elitarnej grupy najlepszych uczelni  w Polsce.


WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa jest jedną z największych uczelni niepublicznych  w Polsce. WSPiA jest także  jedną z nielicznych uczelni niepublicznych w Polsce posiadających prawo do prowadzenia studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Administracja/Zarządzanie, Bezpieczeństwo wewnętrzne. WSPiA jako jedna z niewielu uczelni niepublicznych w Polsce ma również uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku prawo i nadawania tytułu "magistra prawa”.

WSPiA od 2009 realizuje nowatorski w skali kraju system praktyk zawodowych dla studentów kierunków "Administracja", "Bezpieczeństwo wewnętrzne", „Zarządzanie” oraz "Prawo".


Wpisując się w założenia agendy modernizacji szkolnictwa wyższego celem działania Uczelni jest wypromowanie większej liczby absolwentów, czemu sprzyjają uruchomione trzy kierunki studiów. Równie ważnym jak ilość absolwentów, argumentem kształcenia, jest wyposażenie ich w odpowiednią wiedzę oraz praktykę zawodową. Dostęp do wiedzy zapewniają zajęcia prowadzone zarówno przez teoretyków, jak i praktyków (w tym przedsiębiorców, sędziów, adwokatów, prokuratorów, przedstawicieli wysokopoziomowych usług między-agencyjnych). Istotnym jest także umożliwianie studentom udziału w wykładach prowadzonych przez wykładowców zagranicznych, którzy prowadzą wykłady otwarte w języku angielskim i niemieckim.

Ponadto na uczelni znajduje się  Studenckie Biuro Porad Prawnych „Klinika prawa” oraz centrum egzaminacyjne TOLES, które umożliwia studentom zdobycie wiedzy i cennych certyfikatów językowych. Dodatkowym atutem jest także  prowadzenie badań naukowych, w szczególności w zakresie stosowania prawa oraz łamania praw człowieka.


Pozyskaniu przez studentów odpowiednich kwalifikacji praktycznych mają służyć zajęcia praktyczne prowadzone zarówno na terenie WSPiA, jak i poza Uczelnią - także w przedsiębiorstwach i instytucjach zagranicznych. Ich nowatorski system polegający na podziale godzin pomiędzy zajęcia teoretyczne i praktyczne, pozwala w efektywniejszy sposób przygotować studentów do wykonywania zamierzonego zawodu.


Nie bez znaczenia jest także organizowanie konferencji naukowych z udziałem studentów polskich i zagranicznych oraz powstające publikacje międzynarodowe. Z uwagi na swoje położenie geograficzne, bardzo ścisłe stosunki Uczelnia utrzymuje przede wszystkim z Ukrainą. skąd pochodzi także liczna grupa studentów studiujących na Uczelni. Właśnie Ukraina to kraj, z którym Uczelnia zamierza kontynuować realizację wspólnych projektów badawczych. W tym celu, oprócz udziału studentów, koniecznym jest zaangażowanie pracowników naukowych. Wspólne działania mają zaowocować wydajniejszą edukacją transgraniczną oraz pomóc w znalezieniu pracy przez przyszłych absolwentów.


Za przyszły cel Uczelnia uznaje również pogłębienie współpracy z innymi państwami, w tym przede wszystkim ze Słowacją, Bułgarią, Niemcami oraz Włochami, Grecją, Chorwacją, Cyprem, Hiszpanią, Irlandią i Węgrami.


Podpisywane co roku umowy, zmierzają do umiędzynarodowienia prowadzonych studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Z uwagi na występujące tam kierunki wspólne z kierunkami prowadzonymi przez WSPiA, możliwym jest podjęcie działań w zakresie uruchomienia jednolitych przedmiotów a także wspólnych semestrów studiów. W przyszłości współpraca może dotyczyć także studentów studiów doktoranckich prowadzonych przez WSPiA.

 

Partnerzy WSPiA

Certyfikaty

Najważniejsze linki

Dane teleadresowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia uczelni.
Do góry Wersja klasyczna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa © 2021
Realizacja: SOLVEO