WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Menu Języki

Program Erasmus+

 
 
Erasmus to program uruchomiony przez Komisję Europejską 15 czerwca 1987 obejmujący szkolnictwo wyższe, mający na celu finansowanie wyjazdów studentów na studia w innym kraju europejskim oraz wspieranie europejskiej współpracy uczelni wyższych ze wszystkich krajów członkowskich UE i nie tylko, poprzez wspólne opracowanie programów nauczania, a także wymianę kadry akademickiej.
 
Program Erasmus otrzymał swoją nazwę na cześć żyjącego na przełomie XV i XVI w. holenderskiego filozofa i pedagoga, jednego z czołowych humanistów epoki renesansu, propagatora kultury antycznej – Erazma z Rotterdamu.
 
Czym jest program Erasmus+?
 
Erasmus+ to program Komisji Europejskiej na rzecz edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na okres 2014–2020. Opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat. Jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.
 
W praktyce program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów lub pracy, odbycia szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.
 
Założenia programu Erasmus+ w liczbach:
  • 4 mln osób korzystających z programu;
  • 2 mln studentów korzystających z programu;
  • 800 tys. wykładowców, nauczycieli, szkoleniowców, przedstawicieli kadry edukacyjnej i osób pracujących z młodzieżą uczestniczących w projektach mobilności pracowników;
  • 25 tys. partnerstw strategicznych łączących 125 tys. szkół, instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego, instytucji szkolnictwa wyższego i kształcenia dorosłych, organizacji młodzieżowych i przedsiębiorstw;
  • 150 sojuszy na rzecz umiejętności sektorowych ustanowionych przez 2 tys. organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz przedsiębiorców;
  • 150 sojuszy na rzecz wiedzy ustanowionych przez 1,5 tys. instytucji szkolnictwa wyższego i przedsiębiorstw.
 
Kraje uczestniczące w programie to:
  • 28 państw członkowskich Unii Europejskiej,
  • państwa Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu i Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria,
  • państwa spoza Unii Europejskiej, np. Turcja i Macedonia
  •  

Partnerzy WSPiA

Certyfikaty

Najważniejsze linki

Dane teleadresowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia uczelni.
Do góry Wersja klasyczna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa © 2020
Realizacja: SOLVEO