WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Menu Języki

Praktyki

Instytucje i kraje, w których można odbyć praktyki
 
Instytucją przyjmującą może być: 
 
  • instytucja szkolnictwa wyższego posiadająca Kartę Erasmus dla Szkolnictwa Wyższego, m.in w:   
  • każda publiczna lub prywatna organizacja aktywna na rynku pracy lub działająca w zakresie edukacji, szkoleń i młodzieży (np. publiczne lub prywatne małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo, organ publiczny na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym, izby handlu, rzemiosła, stowarzyszenia zawodowe i związki zawodowe, instytut badawczy, fundacja, szkoła, inne instytucje edukacyjne, organizacje profit, jak stowarzyszenia, organizacje pozarządowe itp.)
 

            - ShipCon Limassol LTD (Cypr)

            - East Poland House w Brukseli (Belgia)

            - TLC College (Anglia)

            - Non-Governmental Organization EPIONI Greek Carers Network

            - DPOINT GROUP (Barcelona-Hiszpania)

 

Terminy rekrutacji na praktyki
 
Na praktyki obowiązuje rekrutacja ciągła przez cały rok akademicki. 
 
Czas trwania praktyk
 
Wyjazd na praktykę trwa od 2 - 4 miesięcy.
 
Jak wygląda zaliczanie praktyk?
 
W przypadku wyjazdu studenta w celu odbycia praktyki za granicą, student otrzymuje Training Agreement (“Porozumienie o programie praktyki”), którą zobowiązany jest odbyć, ustalone między uczelnią macierzystą a podmiotem przyjmującym studenta na praktykę.
 
W przypadku zaliczenia przez studenta praktyki zawodowej za granicą, Kierownik Działu Praktyk sporządza dokument potwierdzający uznanie praktyk w oparciu o dostarczone przez studenta potwierdzenie odbycia praktyk na uczelni zagranicznej.
 
Warunkiem koniecznym uznania okresu praktyk zagranicznych jest przedstawienie przez studenta Training Agreement potwierdzonego przez podmiot, w którym student odbywał praktykę oraz zaświadczenia/certyfikatu potwierdzającego dokładne daty pobytu na zagranicznej uczelni (Statement/Certificate of recognition of the traineeship period abroad). 
 
Wyjazd na praktyki dla absolwentów
 
W przypadku wyjazdu na praktykę dopuszcza się udział absolwentów, przy czym kandydat powinien zostać zrekrutowany do wyjazdu w trakcie ostatniego roku studiów i musi zrealizować i ukończyć praktyki za granicą w ciągu jednego od roku od zdania egzaminu dyplomowego.
 
- formularz zgłoszeniowy
- klauzula RODO
- CV po angielsku ze zdjęciem
 
Dokumenty należy złożyć w pokoju 8 w bud. A
 
Erasmus+ PO WER 
Program Erasmus+ PO WER to możliwość odbywania części studiów i praktyk za granicą
przez studentów niepełnosprawnych lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
 
Kto może skorzystać z programu Erasmus+ PO WER?
Studenci zakwalifikowani na studia/praktykę w danym roku na wyjazd programie Erasmus+, dla których uczelnia potwierdzi prawo do otrzymywania „dodatku socjalnego” otrzymują zarówno „wsparcie indywidualne”, jak i „dodatek socjalny” z budżetu PO WER. 
 
Studenci uprawnieni w uczelni do otrzymywania stypendium socjalnego w dniu złożenia wniosku o wyjazd zagraniczny na studia/praktykę otrzymują dodatkową kwotę na każdy miesiąc pobytu, zwaną dalej „dodatkiem socjalnym”.
 

Partnerzy WSPiA

Certyfikaty

Najważniejsze linki

Dane teleadresowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia uczelni.
Do góry Wersja klasyczna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa © 2021
Realizacja: SOLVEO