WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Menu Języki

Rozeznanie rynku – zapytanie ofertowe

Rzeszów, 02.03.2020 r.

 

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa w ramach realizacji projektu „E-Laboratorium kompetencji społecznych i osobistych"
poszukuje wykonawców do stworzenia koncepcji merytorycznych następujących kursów online:

 

Pozycja

Czas trwania kursu

Liczba godzin pracy

Koszt opracowania kursu koncepcja

merytoryczna kursu Szkoła Rozwoju Osobistego

15 godzin

30 godzin

Koszt opracowania kursu koncepcja

merytoryczna kursu Szkoła Etykiety

15 godzin

30 godzin

Koszt opracowania kursu koncepcja

merytoryczna kursu Szkoła Autoprezentacji

15 godzin

30 godzin

Koszt opracowania kursu koncepcja

merytoryczna kursu Szkoła Zdrowia

15 godzin

30 godzin

Koszt opracowania kursu koncepcja

merytoryczna kursu Szkoła Stylu

15 godzin

30 godzin

Koszt opracowania kursu koncepcja

merytoryczna kursu Szkoła Kariery

15 godzin

30 godzin

 

Tematyka kursów:

Kurs - Szkoła Rozwoju Osobistego

1. Inteligencja emocjonalna: Koń i jeździec kto tu rządzi serce czy umysł?, Samoświadomość, Kontrola

emocji, Motywacja, Empatia, Budowanie relacji z innymi - 4 godz.

2. Człowiek istota społeczna: Atrakcyjność interpersonalna, Spostrzeganie siebie i innych, Różnice

płciowe i ich skutki w świecie społecznym, Związki międzyludzkie - 3 godz.

3. Techniki wpływu społecznego: Sposoby wpływania na ludzi i ich geneza, Reguła wzajemności,

Autorytet, Zaangażowanie, Społeczny dowód słuszności, Sympatia i lubienie, Niedostępność - 3 godz.

4. Efekt Lucyfera: Geneza pojęcia, Jak z dobrego zrobić złego? Jaki człowiek jest z natury? Czynniki

wzmagające agresję - 3 godz.

5. Proces grupowy: Dynamika procesu grupowego, Działanie ludzi w grupach, Zasady działania grup,

Twierdza głupców - 1 godz

6. .Pułapki myślenia: Działanie systemu jeden i systemu dwa, Heurystyki i kotwice poznawcze, Teoria

zysków i strat, Wybrane złudzenia poznawcze - 3 godz.

 

Kurs - Szkoła Etykiety

1. Etykieta i protokół dyplomatyczny - 2 godz.

2. Przyjęcie na stojąco i przyjęcie na siedząco - 2 godz

3. Etykieta w korespondencji (papierowej i elektronicznej) - 3 godz.

4. Etykieta w miejscu pracy - 3 godz

5. Etykieta w biznesie - 3 godz

6. Etykieta w środowisku międzynarodowym - 2 godz.

 

Kurs - Szkoła Autoprezentacji

 

1. Przygotowanie się do wystąpienia publicznego - 2 godz.

2. Rodzaje wystąpień publicznych prezentacje oferty, referaty naukowe, przedstawienie wyników z

raportu - 2 godz.

3. Sztuka przygotowania prezentacji (PowerPoint) - 3 godz.

4. Jak prowadzić wystąpienie publiczne - 2 godz.

5. Jak rozmawiać z przyszłym pracodawcą autoprezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej - 2 godz.

6. Networking sztuka nawiązywania nieformalnych relacji biznesowych - 2 godz.

7. Jak kreować swój wizerunek jako eksperta - 2 godz.

 

Kurs - Szkoła Zdrowia

 

1. Definiowanie zdrowia i choroby, modele zdrowia, biomedyczny model zdrowia, holistyczne podejście

do zdrowia i społeczno-ekologiczny model zdrowia (mandala zdrowia model ekosystemu człowieka) -

2 godz.

2. Wybrane rodzaje chorób cywilizacyjnych i przyczyny ich występowania. 1 godz.

3. Zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych problemy zdrowotne i społeczne - 1 godz.

4. Wybrane aspekty zdrowia psychicznego, koncepcje zdrowia psychicznego i dobrostanu psychicznego

(salutogenetyczna koncepcja zdrowia A. Antonowskiego i teoria dezintegracji pozytywnej Kazimierza

Dąbrowskiego, higiena psychiczna) - 2 godz.

5. Zasady zdrowego stylu życia w tym zdrowego żywienia jako profilaktyka chorób cywilizacyjnych - 2

godz.

6. Klasyfikacja diet i współcześnie wybrane diety alternatywne odbiegające od zasad racjonalnego

żywienia - 2 godz.

Racjonalne żywienie i zasady racjonalnego żywienia - 2 godz.

7. Dietoterapia i jej znaczenie w profilaktyce schorzeń cywilizacyjnych - 1 godz.

8. Psychodietetyka czyli żywienie emocjonalne, zmiana nawyków, pętla nawyku, radzenie sobie z

niewłaściwymi nawykami żywieniowymi - 2 godz.

 

Kurs - Szkoła Stylu

 

1. Rola odpowiedniego stylu ubierania się w relacjach biznesowych - 2 godz.

2. Szafa kapsułowa - jak kompletować garderobę - 2 godz.

3. Jak komunikować ubiorem (jak podkreślać swoje atuty) - 2 godz.

4. Studia przypadków doboru ubrania do sylwetki - 2 godz.

5. Style w modzie, jak dobrać odpowiedni styl - 2 godz.

6. Strategie zakupowe jak kupować ubrania - 2 godz.

7. Czym się różni styl od mody? Jak odnaleźć własny styl - 2 godz.

8. Sztuka wizażu -1 godz.

 

Kurs - Szkoła Kariery

 

1. Mechanizmy rynku pracy - 1 godz

2. Kotwice kariery - 2 godz

3. Zarządzanie talentami - 1 godz

4. Ścieżki rozwoju zawodowego - 2 godz

5. Organizacja procesu poszukiwania pracy - 2 godz

6. Rozmowy kwalifikacyjne - 3 godz

7. Budowanie marki osobistej w mediach społecznościowych - 2 godz

8. Coaching kariery - 2 godz.

 

Oferty  zawierające wycenę godziny pracy i całą kwotę realizacji koncepcji merytorycznej kursów (w kwotach brutto)

prosimy nadsyłać na adres e-mail: ced@wspia.eu lub dostarczyć osobiście do Centrum Edukacji Dodatkowej WSPiA

ul. Cegielniana 14. 35-310 Rzeszów, budynek C1 pokój 2.02

do dnia 20.03.2020r.

 

 

Partnerzy WSPiA

Certyfikaty

Najważniejsze linki

Dane teleadresowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia uczelni.
Do góry Wersja klasyczna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa © 2021
Realizacja: SOLVEO