WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Menu Języki

Informacje o projekcie

Projekt ”Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020 działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego ma na celu Podniesienie kompetencji w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia, prowadzenia dydaktyki w j. obcym, zarządzania informacją przez min. 83 uczestników projektu (UP), w tym 27 kobiet (K) i 56 mężczyzn (M) poprzez objęcie kadry dydaktycznej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Rzeszowie (WSPiA) cyklem szkoleń i warsztatów w ramach projektu podnoszącego kompetencje kadry dydaktycznej uczelni.

 

Okres realizacji projektu: 2017-03-01 do: 2018-12-31

Budżet: 461 064,00 zł w tym 445 012,80 zł kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego

W wyniku realizacji projektu zaplanowano osiągnięcie następujących wskaźników:

Wskaźniki rezultatu:

1.      Liczba pracowników uczelni, którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje dydaktyczne

2.      Liczba osób które podniosły swoje kompetencje w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia, prowadzenia dydaktyki w języku obcym, zarządzania informacją w ramach szkoleń krajowych w okresie od 01.03.2017 do 31.12.2018

3.      Liczba pracowników kadry dydaktycznej WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa, którzy podnieśli swoje kompetencje w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych w ramach zajęć(Zad.1) w okresie od 01.03.2017 do 31.12.2018

4.      Liczba pracowników kadry dydaktycznej WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa, którzy podnieśli swoje kompetencje w zakresie umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia w ramach zajęć(Zad.2) w okresie od 01.03.2017 do          31.12.2018

5.      Liczba pracowników kadry dydaktycznej WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa, którzy podnieśli swoje kompetencje w zakresie prowadzenia dydaktyki w j. obcym w ramach zajęć(Zad.3) w okresie od 01.03.2017 do 31.12.2018

6.      Liczba pracowników kadry dydaktycznej WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa, którzy podnieśli swoje kompetencje w zakresie zarządzania informacją w ramach zajęć(Zad.4) w okresie od 01.03.2017 do 31.12.2018

Wskaźniki produktu:

1.      Liczba pracowników kadry dydaktycznej objętych wsparciem EFS w zakresie procesu kształcenia

2.      Liczba osób uczestniczących w szkoleniach krajowych

3.      Liczba pracowników kadry dydaktycznej WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa objętych szkoleniami w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych( Zad.1) w okresie od 01.03.2017 do 31.12.2018

4.      Liczba pracowników kadry dydaktycznej WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa objętych szkoleniami w zakresie umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia ( Zad.2) w okresie od 01.03.2017 do 31.12.2018

5.      Liczba pracowników kadry dydaktycznej WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa objętych szkoleniami w zakresie prowadzenia dydaktyki w j. obcym ( Zad.3) w okresie od 01.03.2017 do 31.12.2018

6.      Liczba pracowników kadry dydaktycznej WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa objętych szkoleniami w zakresie zarządzania informacją (Zad.4) w okresie od 01.03.2017 do 31.12.2018

7.      Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

8.      Liczba osób objętych szkoleniami /doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych

9.      Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami

Partnerzy WSPiA

Certyfikaty

Najważniejsze linki

Dane teleadresowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia uczelni.
Do góry Wersja klasyczna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa © 2021
Realizacja: SOLVEO