WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Menu Języki

Akademia Doradcy Podatkowego

 

 

(Źródła prawa i wykładnia prawa, analiza podatkowa, międzynarodowe i wspólnotowe prawo podatkowe, materialne prawo podatkowe, postępowanie przed organami AP i SA, prawo celna, dewizowe, skarbowe, organizacja i funkcjonowanie Krajowej Administracji Skarbowej, ewidencja podatkowa) – 120 godzin

 

Lp.

Liczba godzin

Przedmiot

1.

6

Źródła prawa i wykładnia prawa podatkowego

2.

6

Analiza podatkowa

3.

5

Podstawy unijnego prawa podatkowego

4.

40

Materialne prawo podatkowe

10 

Zobowiązania podatkowe na gruncie Ordynacji podatkowej

Podatek dochodowy od osób fizycznych,

zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatek tonażowy

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, podatek od gier

Podatek od czynności cywilnoprawnych, Podatek od spadków i darowizn, Opłata skarbowa, Podatki i opłaty lokalne

5.

5

Postępowanie przed organami administracji publicznej

6.

3

Postępowanie przed sądami administracyjnymi,

7.

4

Egzekucja administracyjna

8.

6

Międzynarodowe, unijne i krajowe prawo celne

9.

3

Prawo dewizowe

10.

6

Prawo karne skarbowe

11.

4

Organizacja i funkcjonowanie Krajowej Administracji Skarbowej

12.

6

Kontrola podatkowa, kontrola celno-skarbowa

13.

15

Rachunkowość

14.

5

Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych

15.

6

Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa

 

Partnerzy WSPiA

Certyfikaty

Najważniejsze linki

Dane teleadresowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia uczelni.
Do góry Wersja klasyczna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa © 2021
Realizacja: SOLVEO