WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Menu Języki

Zamówienia publiczne

 

 

(zagadnienia wprowadzające, zasady udzielania zamówień, procedury zalecenia KE, dokumentacja, studia przypadku) - 120 godzin. 

 

 

L.p.

Tytuł zajęć

 

Liczba godzin

1

Zakres przedmiotowy obowiązywania ustawy i wyłączenia

Zasady udzielania zamówień.

10

2

Pozycja Zamawiającego  i rola Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

5

Zamawiający

65

3

Uzewnętrznienie postępowania w świetle treści art.11 ust.8 i  wartości  przedmiotu zamówienia

5

4

Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia

30

5

Komisja przetargowa Zamawiającego – uczestnicy, przygotowanie regulaminu i wymogi prawne

5

6

Przygotowanie umowy o zamówienia publiczne

15

Wykonawca

20

7

Przygotowanie oferty

20

Zamawiający i Wykonawca

10

8

Przetarg nieograniczony w praktyce

5

9

Zapytanie o cenę – warunki zastosowania i problemy, wyniki kontroli

2

10

Zamówienie z wolnej ręki - warunki zastosowania i problemy, wyniki kontroli

2

11

Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1

Zamawiający i Wykonawca

10

12

Kontrola postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

5

13

Przestrzeganie terminów w postępowaniach

5

 

Partnerzy WSPiA

Certyfikaty

Najważniejsze linki

Dane teleadresowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia uczelni.
Do góry Wersja klasyczna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa © 2021
Realizacja: SOLVEO