WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Menu Języki

Zadania

ZADANIE 1. Wysokiej jakości programy stażowe dla min. 36 studentów studiów stacjonarnych I Stopnia Kierunku Administracja w cyklu kształcenia 2016/2017;2017/2018; 2018/2019- studenci III ROKU realizowane w okresie od 01.10.2018 do 31.12.2021.

ZADANIE 2. Wysokiej jakości programy stażowe dla min. 63 studentów studiów stacjonarnych II Stopnia Kierunku Administracja w cyklu kształcenia 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020 - studenci II ROKU realizowane w okresie od 01.10.2018 do 31.12.2021.

ZADANIE 3. Wysokiej jakości programy stażowe dla min. 27 studentów studiów stacjonarnych I Stopnia Kierunku Zarządzanie w cyklu kształcenia 2016/2017;2017/2018; 2018/2019- studenci III ROKU realizowane w okresie od 01.10.2018 do 31.12.2021.

ZADANIE 4. Program rozwoju kompetencji studentów WSPiA studiów stacjonarnych kierunku Administracja I i II stopnia, Zarządzania I stopnia dla potrzeb sektora usług dla biznesu realizowany w okresie od 01.10.2018 do 31.12.2021- certyfikowane szkolenia i zajęcia warsztatowe.

  • Język  angielski biznesowy skrojony na miarę(słownictwo biznesowe, komunikacja ustna/konwersatoria z native speaker, korespondencja pisemna, formalna, mniej formalna), lektor polski/native speaker–60h/GR
  • Akademia Doradcy Podatkowego(źródła prawa i wykładnia prawa, analiza podatkowa, międzynarodowe i wspólnotowe prawo podatkowe, materialne prawo podatkowe, postępowanie przed organami Administracji Publicznej  i Sądami Administracyjnymi, prawo celne, dewizowe, skarbowe, organizacja i funkcjonowanie  Krajowej Administracji Skarbowej, ewidencja podatkowa)–120 h/GR
  • Zamówienia publiczne(zagadnienia wprowadzające, zasady udzielania zamówień, procedury, zalecenia KE, dokumentacja, studia przypadku, praca w grupie) - 120h/GR
  • Audytor wewnętrzny(zaj. przygotowujące do wykonywania zawodu audytora wewnętrzny: procedury, organizacja, standardy, analiza ryzyka, dokumentacja, studia przypadku, praca w grupie)-120h/GR

ZADANIE 5. Program rozwoju kompetencji studentów WSPiA studiów stacjonarnych kierunku Administracja I i II stopnia, Zarządzania I stopnia dla potrzeb sektora usług dla biznesu realizowany w okresie od 01.10.2018 do 31.12.2021-dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami w formie projektowej.

  • Akademia Księgowości – księgowość od podstaw do samodzielnego księgowego: rachunkowość, podatki, ewidencja: środki trwałe, pieniężne, rozrachunki, kapitały, materiały, towary, koszty, wynik finansowy, zamknięcie ksiąg, inwentaryzacja, sprawozdanie finansowe-120h/GR
  • Kadry-Płace w praktyce -praktyczne aspekty pracy w kadrach oraz płacach w tym: prowadzenie dokumentacji pracowniczej, formy zatrudnienia, studia przypadków, zagadnienia płacowe, rozliczenia z ZUS- 60h

 

Partnerzy WSPiA

Certyfikaty

Najważniejsze linki

Dane teleadresowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia uczelni.
Do góry Wersja klasyczna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa © 2021
Realizacja: SOLVEO