WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Menu Języki

REZULTATY

 • Zmniejszenie wskaźnika uchwał i zarządzeń organów gmin zakwestionowanych przez Wojewodę i Regionalną Izbę Obrachunkową.
 • Zmniejszenie wskaźnika wadliwych decyzji administracyjnych.
 • Zmniejszenie liczby spraw załatwianych z naruszeniem terminów ich załatwienia.
 • Wdrożenie systemu rozwoju kompetencji kadr.
 • Przyjęcie kodeksu etycznego pracowników urzędu gminy oraz wdrożenie procedur postępowania w przypadku naruszenia tego kodeksu.
 • Wdrożenie systemu monitorowania i ewaluacji strategii rozwoju lub planów wykonawczych do strategii rozwoju.
 • Przyjęcie Kodeksu Dobrej Administracji.
 • Usprawnienie bądź wdrożenie procedury konsultacji społecznych i wzrost liczby konsultacji w sprawach istotnych dla gminy.
 • Wdrożenie zasady równości szans przy realizacji szkoleń i studiów.
 • Wzrost wiedzy i umiejętności uczestników szkoleń i studiów.
 • Wzrost zaufania obywatela do administracji samorządowej.
 • Wzrost zadowolenia obywateli z pracy urzędu.
 • Kreowanie właściwego modelu etycznego pracownika samorządowego.
 • Dostosowanie podręczników i programów nauczania do potrzeb pracowników administracji samorządowej.
 • Zwiększenie dostępności studiów podyplomowych dla pracowników samorządowych dzięki dotacjom EFS.
 • Zwiększenie efektywności pracy w administracji samorządowej.

 


 

Partnerzy WSPiA

Certyfikaty

Najważniejsze linki

Dane teleadresowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia uczelni.
Do góry Wersja klasyczna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa © 2021
Realizacja: SOLVEO