WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Menu Języki

Celem zajęć jest ugruntowanie wiedzy u jego uczestników na temat podstawowych instytucji z zakresu indywidualnego prawa pracy, począwszy od podjęcia zatrudnienia, a skończywszy na jego ustaniu (praktyka stosowania tych instytucji).

Wyodrębniony jest aspekt praktyczny instytucji prawa pracy - analiza konkretnych stanów faktycznych (wzory umów, pism, dokumentacji itp.). Powyższe umożliwi zainteresowanym utrwalenie już posiadanej wiedzy, z zakresu spraw pracowniczych (m.in. zasady sporządzania umów o pracę, świadectw pracy, oświadczeń woli w przedmiocie rozwiązania stosunku pracy), jak również ubezpieczeń społecznych.

Analiza zagadnień następowałaby, patrząc z punktu widzenia pracownika (tego, co jest najkorzystniejsze, najistotniejsze dla niego).

 

Spotkania odbywają się w grupach 8-12 osobowych.

Program:

  1. Podstawy zatrudnienia – stosunek pracy (sposoby nawiązania), umowy cywilnoprawne, nietypowe formy zatrudnienia – uczestnicy pozyskają wiedzę, jakie są podstawy świadczenia pracy, jakie z nich płyną konsekwencje w różnych sferach, jakie korzyści płyną z zatrudnienia pracowniczego.
  2. Umowa o pracę – jako podstawowy sposób nawiązania stosunku pracy – treść umowy, sposoby zawierania, rodzaje (sporządzanie wzorów umów).
  3. Rozwiązanie stosunku pracy – sposoby rozwiązywania umów o pracę (formułowanie oświadczeń) – uczestnicy pozyskają wiedzę, w jaki sposób każda ze stron może rozwiązać umowę, jakie są z tym związane skutki, kiedy, w jaki sposób odwołać się do sądu, jak formułować roszczenia.
  4. Prawa i obowiązki stron stosunku pracy – ukazanie statusu obu stron stosunku pracy, z uwzględnieniem m.in. takich instytucji jak świadczenia pieniężne ze stosunku pracy, urlopy, świadectwo pracy.
  5. Podstawowe instytucje ubezpieczeń społecznych – celem jest zapoznanie uczestników z pracowniczym ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym, chorobowym i wypadkowym – m.in. zasady ponoszenia składek, rodzaje świadczeń.

 

Terminy dyzurów poradni

 

Partnerzy WSPiA

Certyfikaty

Najważniejsze linki

Dane teleadresowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia uczelni.
Do góry Wersja klasyczna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa © 2021
Realizacja: SOLVEO