WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Menu Języki

Informacje dla stażystów

Student, który zadeklarował chęć odbycia stażu1 przesyła w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej nastepujące dokumenty:

  • CV
  • dane do umowy
  • oświadczenie dla nowozatrudnionych

 

 

(pliki do pobrania poniżej).

 

Poniżej znajdują się też:

  •  wzór umowy o staż (umowę przygotowuje Uczelnia)
  •  wzór załącznika nr 1 do umowy (program stażu)
  •  wzór załącznika nr 2 (rozliczenie stażu, dostarczany stażyście przez Uczelnię)
  •  załącznik nr 3 (do pobrania i uzupełnienia przez stażystę oraz przez opiekuna stażysty)
  • lista studentów zakwalifikowanych na staże w roku akademickim 2012/2013

 


Stażysta ma obowiązek posiadania ubezpieczenia w zakresie Następstw NIesczęśliwych Wypadków (NNW) w całym okresie odbywania stażu - dowód ubezpieczenia należy okazać w Biurze Projektu.

Stażysta zobowiązany jest do wyboru Otwartego Funduszu Emerytalnego.


 

 

Zasady postępowania z wyżej wymienionymi dokumentami sa zawarte w umowie o staż.

 

Dokumenty należy dostarczać na:

 

adres mailowy: staze.dyplomwspia@wspia.eu
adres pocztowy dr Mirosław Kurek  WSPiA
ul. Cegielniana 14
35-310 Rzeszów

 

 

UWAGA!

Prosimy o wypełnianie plików edytowalnych komputerowo.

Przy edycji plików i ich drukowaniu, prosimy o zwracanie uwagi na kompletność dokumentów. Dokumenty niekompletne (np. nie posiadające logotypów w nagłówku i stopce) nie będą przyjmowane.

 

1 wypełnił i złożył w BIurze Projektu deklarację uczestnictwa w projekcie i wybrał wymagane działania

Partnerzy WSPiA

Certyfikaty

Najważniejsze linki

Dane teleadresowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia uczelni.
Do góry Wersja klasyczna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa © 2021
Realizacja: SOLVEO