WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Menu Języki

Aktualności

Konferencja “Różni, ale równi – niepełnosprawni mieszkańcy terenów wiejskich”

 

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo wraz z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich serdecznie zaprasza na  konferencję “Różni, ale równi – niepełnosprawni mieszkańcy terenów wiejskich”, która odbędzie się 7 października 2013 r. w Rzeszowie. 

Będzie to także oficjalna inauguracja działalności oddziału Fundacji – Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie.

 

Celem konferencji jest promowanie Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Poruszony zostanie również temat współpracy instytucji różnego typu na szczeblu lokalnym, na rzecz partnerstwa w realizowaniu działań skierowanych do osób niepełnosprawnych na terenie województwa podkarpackiego.

 
Program Konferencji:

10.30 Rejestracja gości

 • Moderator: Marcin Dziółko, Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie

11.00 Otwarcie konferencji:

 • Agata Gawska, Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo
 • Barbara Imiołczyk, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Tadeusz Pióro, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego

11.15 Najważniejsze wyzwania po ratyfikacji przez Polskę Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych – Anna Błaszczak, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

11.30 Aktywizacja społeczna i zawodowa niepełnosprawnych mieszkańców terenów wiejskich – doświadczenia Fundacji – Agnieszka Linek, Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo

11.45 Psychologiczne aspekty aktywizacji społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych na przykładzie działalności Stowarzyszenia – Małgorzata Kula, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość”

12.00 Dyskusja

12.40 Przerwa kawowa

13.00 Rola działań partnerskich na rzecz aktywizacji niepełnosprawnych mieszkańców terenów wiejskich

Panel z udziałem:

 • Moderator: Bernadeta Szczypta, Polskie Radio Rzeszów
 • Maciej Szymański Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Dyrektor Oddziału w Rzeszowie
 • Przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
 • Bartosz Mioduszewski – Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo
 • Mariusz Mituś – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu
 • Sławomir Spaczyński – Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego "NIL"
 • Ewelina Polak – Podkarpackie Stowarzyszenie Głuchych

14.30 Dyskusja

15.00 Zakończenie konferencji

 

Liczba miejsc ograniczona

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do 30 września 2013 r.,

Wioletta Toton, tel. +48 511 944 277, +48 511 944 205 rzeszow@idn.org.pl

 

7 października 2013 r. godz. 11.00

Sala Audytoryjna Urzędu Marszałkowskiego,

al. Łukasza Cieplińskiego 4; Rzeszów

Debata będzie tłumaczona na język migowy

 

 


 

 

Aktywny Samorząd

 

Rada Nadzorcza PFRON w dniu 17 stycznia br. wprowadziła istotne zmiany w zapisach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Program obecnie obejmuje m.in. także formy wsparcia przewidziane dotychczas w programie „Student II”. Aktualna, jednolita treść programu znajduje się pod adresem: czytaj

 Jeszcze w styczniu br. Zarząd PFRON zatwierdzi dokument dotyczący kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących realizatorów programu w odniesieniu do wniosków złożonych w 2013 roku. Dokument ten będzie zawierał m.in.:

 1.     wskazanie form wsparcia dofinansowywanych przez PFRON w 2013 roku,
 2.     warunki finansowe wsparcia osób niepełnosprawnych, w tym: wysokość maksymalnej kwoty dofinansowania i minimalnego udziału własnego, sposób zabezpieczenia udzielonego dofinansowania,
 3.     termin złożenia przez samorząd powiatowy wystąpienia w sprawie przyznania środków finansowych PFRON na realizację programu.


W związku ze zmianami programu, konieczna jest również m.in. modyfikacja niektórych wzorów dokumentów obowiązujących w trakcie realizacji programu (wystąpienie w sprawie przyznania środków finansowych PFRON na realizację programu i umowa w sprawie realizacji programu).

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w programie, w tym dotychczasowych uczestników programu „Student II” prosimy o wyrozumiałość  i cierpliwość w oczekiwaniu na termin przyjmowania wniosków, który nie może zostać ogłoszony przez samorząd powiatowy przed zakończeniem działań Funduszu związanych z aktualizacją procedur związanych z realizacją programu. Fundusz dołoży wszelkich starań, aby działania te zakończyły się w możliwie najbliższym terminie."

 

(Źródło: http://www.pfron.org.pl/portal/pl/46/1646)

 


 

O dofinansowanie ze środków PFRON kosztów nauki na poziomie wyższym będzie można ubiegać się obecnie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

 

Z treścią programu,  w tym z warunkami uczestnictwa w programie, można zapoznać się pod adresem: (czytaj)

Z warunkami dofinansowania (maksymalna wysokość dofinansowania) można się zapoznać pod adresem: (czytaj)

Jednocześnie informujemy, że pilotażowy program „Aktywny samorząd” przewiduje możliwość refundacji kosztów poniesionych w okresie do 6-ciu miesięcy przed złożeniem wniosku (czytaj rozdział VII programu).

Uczestników dotychczasowego programu wspierającego edukację na poziomie wyższym - „Student II” prosimy o wyrozumiałość  i cierpliwość w oczekiwaniu na termin przyjmowania wniosków, który nie może zostać ogłoszony przez samorząd powiatowy przed zakończeniem działań Funduszu związanych z aktualizacją procedur dotyczących realizacji programu. Fundusz dołoży wszelkich starań, aby działania te zakończyły się w możliwie najszybszym terminie.  

Obecnie w Funduszu trwają konieczne i intensywne prace związane z wdrożeniem zmian w organizacji udzielania pomocy. Do dnia 28 lutego br. Fundusz będzie przyjmować wystąpienia powiatów w sprawie przyznania środków na realizację programu. Po złożeniu ww. wystąpień PFRON opublikuje komunikat w sprawie przystąpienia powiatów do realizacji programu.”

 

(Źródło: http://www.pfron.org.pl/portal/pl/46/1673/UWAGA_STUDENCI__O_dofinansowanie_ze_srodkow_PFRON_kosztow_nauki_na_poziomie_wyzs.html)

 


 

Partnerzy WSPiA

Certyfikaty

Najważniejsze linki

Dane teleadresowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia uczelni.
Do góry Wersja klasyczna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa © 2021
Realizacja: SOLVEO