WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Menu Języki

 

Grupę docelową projektu stanowi 120 uczniów II i III klas z 3 szkół ponadgimnazjalnych (84K/36M), kształcących się w zawodzie technik ekonomista, którzy będą uczestniczyć w zajęciach fakultatywnych z filozofii prowadzonych przez kadrę dydaktyczną WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

 1. Zespołu Szkół Ekonomicznych im. J. Korczaka w Dębicy (rok akademicki 2017/2018 oraz 2018/2019 - 40 uczniowie  klas drugich), (28K/12M)
 2. Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. M. Dąbrowskiej  w  Jarosławiu (28K/12M) (rok akademicki 2017/2018 oraz 2018/2019 -  40 uczniowie  klas trzecich),
 3. Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle (28K/12M) (rok akademicki 2017/2018 oraz 2018/2019 - 40 uczniowie   klas drugich).

 

Łączna liczba grup – 12

Łączna liczba godzin zajęć – 480

Grupa docelowa – minimum 120 Uczestników Projektu

 

ZASADY REKRUTACJI:

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w oparciu o:

 • regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
 • formularz zgłoszeniowy;
 • protokoły, listy rankingowe: podstawowa, rezerwowa.

Informacja o projekcie:

 • strona internetowa WSPiA i szkoły, tablice ogłoszeń, spotkania informacyjne, bezpośrednie rozmowy.

Terminy rekrutacji:

 • IX 2017
 • IX 2018

Kryteria dostępu:

 • uczniowie następujących szkół: ZSE (II klasy), ZSEiO (III klasy) oraz ZS4 (II klasy), kształcący się w zawodzie technik ekonomista

Kryteria formalne:

 • złożenie dokumentów rekrutacyjnych

Kryteria merytoryczne:

Zdiagnozowanie wielkości luki kompetencyjnej, do udziału zostaną zakwalifikowane osoby, które uzyskały najwyższą średnią ważoną z:

 • (100% minus wynik testu (%)) z wagą 0,6 oraz testu oceniającego motywację   do uczestnictwa w zajęciach z wagą 0,4,
 • kryterium dodatkowe: przy równej średniej, pierwszeństwo będą miały osoby  z wyższą oceną z zachowania z poprzedniego roku szkolnego,

 

 

Partnerzy WSPiA

Certyfikaty

Najważniejsze linki

Dane teleadresowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia uczelni.
Do góry Wersja klasyczna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa © 2021
Realizacja: SOLVEO