WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Menu Języki

 

Projekt „FILOZOFIA BEZPIECZEŃSTWA – sztuka negocjacji, poprawnego argumentowania i krytycznego myślenia jako atuty kandydatów do służb mundurowych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020 ma celu podniesienie kompetencji ogólnorozwojowych związanych z poprawnym argumentowaniem, krytycznym, samodzielnym myśleniem, logiką oraz heurystyką u minimum 150 uczniów 4 szkół ponadgimnazjalnych (90K/60M) z Podkarpacia poprzez prowadzenie przez kadrę dydaktyczną WSPiA fakultatywnych zajęć/kursów edukacyjnych z filozofii w ramach realizacji trzeciej misji Uczelni.

 

Uczestnicy projektu to Uczniowie z następujących szkół:

 •  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Krośnie
 •  Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach
 •  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Stalowej Woli
 •  Zespół Szkół Publicznych w Rymanowie

 

Projekt przyczyni się do uatrakcyjnienia podstawy programowej ww. szkół oraz podniesienia kompetencji także wśród nauczycieli tych szkół, którzy będą korzystać z doświadczeń  i wiedzy kadry dydaktycznej Uczelni.

 

Zadania:

 

 1. Fakultatywne zajęcia z filozofii rozwijające kompetencje ogólnorozwojowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie, Liceum Ogólnokształcącego  w Kołaczycach, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Stalowej Woli, Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie w roku szkolnym 2017/2018.
 2. Fakultatywne zajęcia z filozofii rozwijające kompetencje ogólnorozwojowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie, Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie w roku szkolnym 2018/2019

Okres realizacji projektu: 01.09.2017 r. - 28.06.2019 r.

Budżet: 99 000,00 PLN w tym 96 030,00 PLN  stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W wyniku realizacji projektu zaplanowano osiągnięcie następujących wskaźników:

Wskaźniki rezultatu

 1. Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS – 150 osób
 2. Liczba uczniów klas II Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie, LO w Kołaczycach, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Stalowej Woli, Zespół Szkół Publiczych w Rymanowie, które podniosły kompetencje związane z poprawnym argumentowaniem, krytycznym samodzielnym myśleniem, logiką, heurystyką           

           w ramach zajęć fakultatywnych z filozofii od IX 2017-VI 2018 – 100 osób

 1. Liczba uczniów klas II Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie, Zespół Szkół Publiczych w Rymanowie, które podniosły kompetencje związane z poprawnym argumentowaniem, krytycznym samodzielnym myśleniem, logiką, heurystyką  w ramach zajęć fakultatywnych z filozofii od IX 2018-VI 2019 – 50 osób

Wskaźniki produktu

 1. Liczba osób objętych kursami edukacyjnymi w ramach realizacji trzeciej misji uczelni – 150 osób
 2. Liczba uczniów klas II Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie, LO  w Kołaczycach, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Stalowej Woli, Zespół Szkół Publicznych w Rymanowie objętych kursami edukacyjnymi w ramach zajęć fakultatywnych z filozofii służących nabyciu kompetencji ogólnorozwojowych  w ramach projektu od IX 2017 do VI 2018 – 100 osób
 3. Liczba uczniów klas II Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie, Zespół Szkół Publicznych w Rymanowie objętych kursami edukacyjnymi w ramach zajęć fakultatywnych z filozofii służących nabyciu kompetencji ogólnorozwojowych w ramach projektu od IX 2018 r. do VI 2019 r. – 50 osób

 

Partnerzy WSPiA

Certyfikaty

Najważniejsze linki

Dane teleadresowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia uczelni.
Do góry Wersja klasyczna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa © 2021
Realizacja: SOLVEO