WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Menu Języki

Grupę docelową projektu stanowi 120 studentów (w tym 40 kobiet, 80 mężczyzn) kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne ostatnich dwóch semestrów studiów stacjonarnych                                                      i niestacjonarnych I stopnia.

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w oparciu o:

 • regulamin naboru;
 • formularz rekrutacyjny;
 • protokoły, listy rankingowe: podstawowa, rezerwowa.

Informacja o projekcie:

 • Internet, tablice ogłoszeń, spotkania informacyjne, bezpośrednie rozmowy.

Terminy rekrutacji:

 • I edycja - od października 2017 r. do  czerwca 2018 r. – 40 osób 
 • II edycja - od października 2018 r. do czerwca 2019 r. – 40 osób 
 • III edycja - od października 2019 r. do czerwca 2020 r. – 40 osób 

Kryteria dostępu:

 • studenci III rok studiów na kierunku "Bezpieczeństwo Wewnętrzne"  (studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia).

Kryteria merytoryczne:

 1. wynik bilansu kompetencji (osoby o największych lukach mają pierwszeństwo
  1 - mała luka, 10 - duża luka i pilna potrzeba udzielenia wsparcia w ramach PRK),
 2. średnia ocen z 2 semestrów poprzedzających udział w projekcie - na podst. Zaświadczenia Dziekanatu (preferujemy osoby o najniższej średniej wymagającej pilniejszego wsparcia z uwagi na istnienie ryzyka nie odnalezienia się na rynku pracy) z zastosowaniem metodologii przedziałów:
 • uszeregowaniu średnich od „najlepszego” – o najwyższej wart. do „najgorszego” – o najniższej wart.
 • podzieleniu uszeregowanych średnich na przedziały o równej,  co do zasady, liczbie. Liczba przedziałów zależy od liczby średnich do oceny. Przydzieleniu, zgodnie z uszeregowaniem, należnej danemu przedziałowi liczbie pkt. - najgorsza 10 pkt., najlepsza średnia.- 1 pkt,
 1. kryterium premiujące: studia stacjonarne 5 pkt.

Partnerzy WSPiA

Certyfikaty

Najważniejsze linki

Dane teleadresowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia uczelni.
Do góry Wersja klasyczna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa © 2021
Realizacja: SOLVEO