WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Menu Języki

 

GRUPA DOCELOWA

Grupę docelową projektu stanowi 300 uczniów i uczennic klas drugich i trzecich gimnazjum, (152K/148M – w tym 3 osoby z niepełnosprawnościami 2K/1M), którzy będą uczestniczyć  w niekonwencjonalnych zajęciach prowadzonych przez kadrę dydaktyczną

 

ZASADY REKRUTACJI:

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w oparciu o:

 • regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
 • formularz zgłoszeniowy;
 • protokoły, listy rankingowe: podstawowa, rezerwowa.

Informacja o projekcie:

 • strona internetowa WSPiA i szkoły, tablice ogłoszeń, spotkania informacyjne, bezpośrednie rozmowy.

Terminy rekrutacji:

 • IX 2017
 • IX 2018

Kryteria dostępu:

Uczestnikami projektu mogą zostać wyłącznie uczniowie i uczennice następujących szkół:

 • Gmina Świlcza (180 uczniów/uczennic): Gimnazjum nr 5 w Rudnej Wielkiej, Gimnazjum nr 4 w Bratkowicach, Gimnazjum  nr 2 w Świlczy  i Gimnazjum nr 3  w Trzcianie ,
 • Gmina Czudec (120 uczniów/uczennic): Publicznego Gimnazjum w Pstrągowej i Publicznego Gimnazjum w Czudcu.

 

Kryteria merytoryczne:

 • formalne - złożenie dokumentów rekrutacyjnych

Kryteria merytoryczne:

Kryteria rekrutacji: najwyższa średnia ważona:

 • ocen z przedmiotów przyrodniczych (biologia i chemia) z klasy poprzedniej (z wagą 0,6),
 • wolontariatu oraz aktywności pozaszkolnej w zakresie nauk przyrodniczych i wiedzy o świecie współczesnym: konkursy, olimpiady, itp. (z wagą 0,4).

Kryterium dodatkowe: w przypadku równych wartości średniej ważonej pierwszeństwo
w przyjęciu będą miały osoby z wyższą średnią ocen z poprzedniego roku szkolnego.

 

 

 

Partnerzy WSPiA

Certyfikaty

Najważniejsze linki

Dane teleadresowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia uczelni.
Do góry Wersja klasyczna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa © 2021
Realizacja: SOLVEO