WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Menu Języki

 

Grupę docelową projektu stanowi 120 studentów/-ek (w tym 96 kobiet i 24 mężczyzn) kierunku "Administracja/Zarządzanie" studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia, od jednego do maksymalnie czterech ostatnich semestrów.

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w oparciu o:

 • regulamin naboru;
 • formularz rekrutacyjny;
 • protokoły, listy rankingowe: podstawowa, rezerwowa.

Informacja o projekcie:

 • Internet, tablice ogłoszeń, spotkania informacyjne, bezpośrednie rozmowy.

Terminy rekrutacji:

 • IV kwartał 2017 - 60 uczestników projektu;
 • IV kwartał 2018 - 60 uczestników projektu.

Kryteria dostępu:

 • studenci I rok studiów na kierunku "ADMINISTRACJA " (studia II stopnia).

Kryteria merytoryczne:

 • wynik bilansu kompetencji, sposób kwalifikacji (osoby o największych lukach mają pierwszeństwo: 1 - mała luka, 10 - duża luka i pilna potrzeba udzielenia wsparcia w ramach PRK);
 • motywacja 1 - 10 pkt - weryfikacja, doradca zawodowy w oparciu o ankiety;
 • plany zawodowe 1 - 10 pkt - weryfikacja, doradca zawodowy w oparciu o ankiety;
 • średnia ocen 1 - 10 pkt z dyplomu ukończenia studiów I stopnia;
 • dodatkowa aktywność 10 pkt;
 • kryterium premiujące: studia stacjonarne 50 pkt.

Równa liczba punktów - kryterium rozstrzygające:

 • wyższa średnia ocen.

Partnerzy WSPiA

Certyfikaty

Najważniejsze linki

Dane teleadresowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia uczelni.
Do góry Wersja klasyczna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa © 2021
Realizacja: SOLVEO