WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Menu Języki

Procedura recenzji

Procedura recenzji

 1. Procedura recenzji wydawniczej Wydawnictwa Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej obejmuje etap recenzji wewnętrznej i etap recenzji zewnętrznej.
 2. Recenzja wewnętrzna obejmuje ocenę zgłoszonej publikacji z punktu widzenia zgodności z profilem wydawnictwa i zachowaniem wymogów formalnych oraz wstępną ocenę merytoryczną.
 3. Recenzję wewnętrzną sporządza Kolegium Redakcyjne bądź wskazany przez Kolegium pracownik naukowy Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej
 4. Pozytywna recenzja wewnętrzna jest warunkiem koniecznym przekazania pracy do recenzji zewnętrznej
 5. Praca może być recenzowana przez jednego lub więcej niezależnych recenzentów zewnętrznych powoływanych spośród pracowników naukowych jednostek niezatrudniających autora pracy naukowej. Wyboru recenzenta lub recenzentów dokonuje Wydawnictwo.
 6. Recenzja ma charakter otwarty, zarówno autor jak i recenzent/recenzenci znają swoje personalia.
 7. Recenzja kończy się wnioskiem co do:
  1. przyjęcia pracy bez poprawek,
  2. przyjęcia pracy po wprowadzeniu wymaganych poprawek,
  3. odrzucenia pracy.
 8. Ostateczną decyzję o wydaniu publikacji i ewentualnym naniesieniu przez autora poprawek podejmuje Kolegium Redakcyjne Wydawnictwa.


 

Partnerzy WSPiA

Certyfikaty

Najważniejsze linki

Dane teleadresowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia uczelni.
Do góry Wersja klasyczna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa © 2022
Realizacja: SOLVEO