WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Menu Języki

Publikacje elektroniczne

Ustrój Polityczny Rzeczypospolitej Polskiej

Inicjatywa wydania publikacji na temat ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, napisanej przez polskich konstytucjonalistów a przeznaczonej dla czytelników zagranicznych powstała, na jednym ze spotkań Polsko-Ukraińskiego Klubu Konstytucjonalistów. Klub utworzyła i działalność jego organizuje Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa. Idea powstania Polsko-Ukraińskiego Klubu Konstytucjonalistów zrodziła się w czasie Międzynarodowej Konferencji Naukowej O potrzebie zmian Konstytucji Polski i Ukrainy zorganizowanej w Krasiczynie w 2005 r., jednej z kilkunastu konferencji jakie odbyły się w ramach współpracy WSPiA z Wydziałem Prawa Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie.

Prokuratura w Rzeczypospolitej Polskiej

1. Zagadnienia wprowadzające Prokuratura stanowi aktualnie w Polsce samoistny segment struktury organizacyjnej państwa. W Polsce XX-lecia międzywojennego prokuratorzy związani byli ściśle z sądami odpowiednich stopni: funkcjonował więc „Prokurator Sądu Najwyższego”, „prokurator sądu apelacyjnego” i „prokurator sądu okręgowego” (wraz z odpowiednimi wiceprokuratorami). Jednocześnie „Naczelnym Prokuratorem” (który nie był „prokuratorem SN”) był Minister Sprawiedliwości co oznaczało złożenie najwyższego kierownictwa wobec prokuratorów w ręce czynnika rządowego (władzy wykonawczej). Ten system organizacyjny funkcjonował początkowo, ujmując kwestię czysto formalnie, również w pierwszych latach po II wojnie światowej. Natomiast wydana 20. VII. 1950 ustawa o prokuraturze oznaczała zaadoptowanie w Polsce modelu prokuratury, funkcjonującego w ZSRR. Z organów prokuratorskich uczyniono główny czynnik...

Wpływ ubezwłasnowolnienia na sferę konstytucyjnych wolności i praw jednostki w Polsce

Literatura odnosząca się do problematyki ubezwłasnowolnienia jest bogata. Natomiast jak dotąd nie ukazało się opracowanie, które w taki sposób ujmowałoby zagadnienia związane z wpływem ubezwłasnowolnienia na sferę konstytucyjnych wolności i praw jednostki. Ten fakt, jak również zainteresowania oscylujące wokół kwestii psychiatryczno-psychologicznego nieprzystosowania społecznego były impulsem dla powstania pracy, która stawia sobie za cel konfrontację praktycznych realizacji teoretycznych założeń ubezwłasnowolnienia z analizą jego wpływu na sferę konstytucyjnych wolności i praw jednostki. Rozpatrując wpływ ubezwłasnowolnienia na sferę konstytucyjnych wolności i praw, należy przeanalizować szereg dziedzin życia człowieka, jak również wiele gałęzi nauk z obszaru prawa, medycyny, psychiatrii oraz psychologii...

Partnerzy WSPiA

Certyfikaty

Najważniejsze linki

Dane teleadresowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia uczelni.
Do góry Wersja klasyczna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa © 2022
Realizacja: SOLVEO